EKUZ – ubezpieczenie z nfz

Ponieważ pracuję w biurze podróży bardzo często spotykam się z zagadnieniem ubezpieczenia turystów za granicą. Od 01.05.2004 roku kiedy to Polska weszła do Unii Europejskiej, obywatele RP mogą korzystać bezpłatnie z publicznej opieki medycznej w państwach UE/EFTA. Aby skorzystać z tego przywileju musimy posiadać tzw. kartę EKUZ (europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego). Gdzie wyrobić, na jak długo jest przyznawana, na jakiej zasadzie działa i przede wszystkim w jakim zakresie możemy spodziewać się pomocy medycznej w kraju do którego się wybieramy?

Karty EKUZ to nie do końca moja działka. Wszelkie szczegóły można uzyskać u swojego lekarza lub w placówce NFZ. Niemniej jednak nawet jeżeli nie znam szczegółów zawsze staram się dowiedzieć czegoś więcej dla swoich klientów. Klient jest zadowolony, a i ja zawsze dowiem się czegoś nowego co wzbogaci moją wiedzę.

Wiadomo że wykupując zorganizowaną wycieczkę lub wczasy mamy ubezpieczenie wliczone w cenę imprezy (wymóg określony w ustawie o usługach turystycznych art 13 ust.3 „Organizatorzy turystyki, organizujący imprezy turystyczne za granicą, mają obowiązek zawarcia na rzecz osób uczestniczących w tych imprezach umów ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.”). Więcej o ubezpieczeniach turystycznych znajdziesz TUTAJ.

Jednak wyjeżdżając indywidualnie sami musimy zatroszczyć się o sprawy ubezpieczeniowe. Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego to jedno z wariantów. Czy dobre? Sami oceńcie. Ja zawsze proponuję klientowi dokupienie dodatkowego ubezpieczenia. Kartę niech sobie wyrobi również – ale uważam, że karta na tyle ma „małą moc”, że bez dodatkowego ubezpieczenia w razie draki może być nieciekawie. Poniżej postaram się w przejrzysty sposób opisać najważniejsze zagadnienia związanie z EKUZ.

Gdzie można wyrobić kartę EKUZ?
Aby otrzymać europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego należy zgłosić się do swojego zakładu publicznych ubezpieczeń zdrowotnych. Wykaz placówek znajdziecie pod adresem: https://www.ekuz.nfz.gov.pl w zakładce Wypoczynek w państwach członkowskich UE/EFTA.

Gdzie jest honorowana karta EKUZ?
Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego honorowana jest w krajach UE/EFTA. Więcej konkretów znajdziecie na stronie https://www.ekuz.nfz.gov.pl. Zamieszczone są tam szczegółowe informacje dla każdego państwa, w którym jest honorowana karta EKUZ.

Na jak długo wydawana jest karta EKUZ?
To zależy od tego kto się o nią ubiega. Tak w skrócie kartę EKUZ mogą otrzymać:

  • do 5 lat emeryci
  • do 6 miesięcy osoby zatrudnione, prowadzące pozarolniczą i rolniczą działalność, renciści, studenci zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego przez swoją uczelnię, członkowie rodzin osoby uiszczającej składki, kobiety w okresie ciąży lub porodu, dzieci i młodzież do 18 roku życie (w tym przypadku okres ważności kończy się z dniem ukończenia 18 roku życia)
  • do 2 miesięcy osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy, niewymienione wcześniej osoby ubezpieczone
  • do 90 dni osoby spełniające kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej (muszą otrzymać decyzję np. wójta, burmistrza)
  • do 42 dni mogą otrzymać kobiety w okresie połogu

Więcej informacji znajdziecie na stronie https://www.ekuz.nfz.gov.pl w zakładce Wypoczynek w państwach członkowskich UE/EFTA.

Co mi przysługuje w ramach karty EKUZ?
W ramach karty EKUZ przysługuje Ci prawo do publicznej opieki zdrowotnej, takie samo jak przysługuje miejscowej ludności w zakresie publicznego systemu opieki zdrowotnej.

Czy jeżeli nie mam ze sobą karty EKUZ mogę skorzystać z publicznej służby zdrowia i nie płacić za nią?
Osoby nie posiadające karty mogą skorzystać z publicznej opieki zdrowotnej w kraju do którego się udali. Niemniej jednak procedura rozliczenia płatności jest inna niż w przypadku osób mających ze sobą kartę EKUZ. Jeżeli poszkodowany nie posiada ze sobą karty to w nagłych wypadkach, jeżeli trafi do szpitala, odpowiedni organ służby zdrowia w Polsce może faksując lub wysyłając mailem przedstawić zaświadczenie zastępcze.

Można również pokryć koszty publicznej opieki medycznej i po powrocie do kraju w odpowiedniej wojewódzkiej placówce NFZ zgłosić się po zwrot poniesionych kosztów.

Czy w ramach karty EKUZ zwrócą mi koszty lekarstw?
To zależy od kilku czynników.Na stronie https://www.ekuz.nfz.gov.pl w zakładce Wypoczynek w państwach członkowskich UE/EFA ->wyjeżdżam do, możecie znaleźć szczegółowe informacje na temat opieki medycznej w konkretnym państwie. Znajdziecie tam między innymi informację dotyczące recept i leków refundowanych. Przed wyjazdem warto zapoznać się z nimi.

Co mi nie przysługuje w ramach karty EKUZ?
W ramach tej karty nie przysługuje np.:

  • zwrot poniesionych kosztów za nierefundowane lekarstwa w aptece
  • transport zwłok
  • transport osoby chorej/poszkodowanej do kraju
  • leczenie w sektorze prywatnym

Jeżeli wyjeżdżasz w celu skorzystania z opieki medycznej innego kraju niż zamieszkały również nie będziesz mógł/mogła skorzystać z publicznych świadczeń zdrowotnych.

Co zrobić gdy będę potrzebował/a pomocy medycznej?
Jeżeli będziecie musieli skorzystać z publicznej opieki medycznej w kraju UE/EFTA musicie okazać lekarzowi/administracji szpitala ważną kartę EKUZ. Czasem wymaga jest również dowód osobisty lub paszport. W niektórych państwach UE/EFTA chcą także aby pozostawić ksero karty. Dlatego warto przed podróżą na wszelki wypadek skserować ją sobie kilka razy.

Mam nadzieję, że w jakiś sposób komuś rozwiałam wątpliwości dotyczące europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego. Tak jak wcześniej pisałam, radzę aby pomimo posiadania karty EKUZ ubezpieczyć się jeszcze dodatkowo. Koszt takiego ubezpieczenia nie jest jakiś horrendalny, a w razie zachorowania czy wypadku może w znaczy sposób obniżyć Wasze koszty.

Polecam również zapoznanie się z wpisem dotyczącym ubezpieczeń turystycznych.

Zapraszam do komentowania :)